Green Cube

Prvý holistický inkubátor na Slovensku

Kto sme a prečo by ste mali spolupracovať práve s nami?

Ako dlhoroční podnikatelia si uvedomujeme, že vybudovanie úspešného biznisu nie je len otázkou dobrého biznis plánu a peňazí, ale hlavne otázkou vzťahov.
Pred tým, ako niekto začne riešiť vypracovanie biznis plánu a zháňať si prostriedky, mal by si zodpovedať viacero dôležitých otázok čo sa týka jeho vzťahov.

Musíme sa zamerať na to, aký máme vzťah sami k sebe, k danej oblasti, v ktorej ideme podnikať, k peniazom a majetku, ktoré s podnikaním úzko súvisia a k ľudom ako takým.
Pred tým, ako sa pustíte do "boja" s konkurenciou o zákazníka, je dobré mať väčšinu svojich vlastných problémov pod kontrolou. Minimálne by sme mali mať o nich prehľad.

A to je to, čo robíme v Green Cube - prvom holistickom inkubátore na Slovensku, ktorý pracuje nie len s biznis plánom podnikateľa a exekutívou s tým spojenou, ale v prvom rade s osobou podnikateľa ako takou.
Ak vnímate svoje súčasné, či budúce podnikanie ako vaše poslanie a veríte, že biznis nie je len o predaji a zarábaní penazí - ste tu správne. Neváhajte a vstúpte do sveta biznisu, ktorý vám poskytne viac ako len peniaze a postavenie.

Spätná väzba

Dáme Vám úprimnú spätnú väzbu na Váš nápad. Bez emócií, bez predsudkov.

Priestor rásť

Poskytneme Vášmu nápadu prostredie, v ktorom môže rásť.

Ľudský prístup

Sme nie len odborníci a podnikatelia, ale hlavne ľudia. Je pre nás prirodzené sa preto správať aj k Vám ako k ľuďom :)

Ako pracujeme?

Ako celá spolupráca s nami prebieha a čo budeme od vás očakávať? Na to, aby sme vedeli posúdiť vaše prijatie do inkubátora, budeme potrebovať zodpovedať zopár dôležitých otázok. Týkajú sa Vás a vášho zámeru. Viac sa v nich sústredíme na Vás ako osobu, nakoľko podnikateľský zámer sa môže v priebehu času a našej spolupráce upraviť, príp. úplne zmeniť, no Vy ako človek sa zmeníte oveľa ťažšie.

Po posúdení Vás a vášho zámeru sa Vám v najbližšom možnom termíne ozveme a dáme Vam vedieť naše stanovisko. Dotazníky vyhodnocujeme jeden krát do mesiaca a následne vám bude zaslaný e-mail s našim stanoviskom. Ak váš zámer nepostúpi do ďalšej spolupráce neznamená to, že nie ste schopný, či nemáte potenciál vo svete biznisu uspieť. Ide o naše slobodné rozhodnutie a náš názor založený na tom čo my vnímame ako dôležité a hlavne s kým si vieme predstaviť osobne a intenzívne spolupracovať.

Úspešný biznis je o ľudoch, nie o nápadoch. Akonáhle po posúdení vášho dotazníku sa rozhodneme s Vami na Vašom zámere nespolupracovať, všetky údaje z neho vymažeme z našej databázy a skartujeme všetky písomnosti s ním spojené.

O pozitívnom výsledku Vám zašleme e-mail spolu s ďalším postupom a zoznamom podkladov, ktoré budeme od Vás potrebovať. Následne Vás budeme informovať kedy a kde (v prípade osobného stretnutia) sa spolu uvidíme a dohodneme si pravidlá a ďalšie kroky našej spolupráce.
Verím, že sa s vašim zámerom dostanete až sem a budete spolu s nami môcť naplno rozvinúť svoj potenciál a žiť život podnikateľa, ktorý netrpí v žiadnej oblasti svojho života. Držím palce.

Odpoveď. 

Podľa aktuálnej nálady a predpovede počasia pána Jurčoviča. 

Úvodné vyhodnotenie dotatníka a pohovor, sú zdarma. Ak sa rozhodneme spolupracovať, dohodneme si hneď aj podmienky odmeňovania. Vo väčšine prípadov sa dohadujeme vo forme spoločníka v danom vašom projekte kde budeme stáť nie len pri úvodných konzultáciách, ale počas celej ďalšej doby vášho podnikania, ak sa následne nedohodneme inak. Niekedy však zvolíme aj finančné ohodnotenie našej konzultačnej činnosti, ale väčšinou si vyberáme projekty na ktorých sa chceme spolu s vami podieľať. 

V našom prípade nejde len o nápad samotný ale aj o osobu ktorá celý nápad bude uvádzať do života. V tomto prípade posudzujeme nie len nápad, ale aj človeka, ktorý s nápadom za nami prišiel. 
Podnikateľský nápad by mal mať nejaký prvok originality. Nemal by len vytvárať ďalšiu konkurenciu len s nejakými "úpravami krásy".  Najlepšie je, ak otvára úplne nový trh, prípadne ponúka služby v určitej kombinácií, ktoré sa ešte neponúkajú. Toto samozrejme musí reflektovať aj človek, ktorý s daným nápadom prišiel, musí ho mať za svoj a musí si byť istý, že ho bude vedieť dostať k životu aj keby to nemalo ísť úplne podľa jeho predstáv. 

Budete potrebovať 3 jednoduché veci. Po prvé, vašu osobu, po druhé, nápad, ktorý máte aspoň z časti premyslený a umiestnený niekde na trh, a po tretie, ochotu a čas sa tomuto nápadu venovať. Samozrejme, najdôležitejší krok je ten, že musíte začať komunikáciu s nami, a to prostredníctvom vyplnenia dotazníka, aby mohlo vaše nové budúce podnikanie uzrieť svetlo sveta.

Áno, samozrejme, ak sa rozhodneme, že chceme konzultovať a podporovať váš nápad a dostane sa to do stavu "pred realizáciou", spíšeme spolu zmluvu, podľa toho aký typ spolupráce si s vami, ako začínajúcou spoločnosťou, zvolíme. 

Možností ukončenia spolupráce je viacero. Záleží to od toho, v akej fáze sa nachádza váš projekt a hlavne, naša spolupráca. V prípade, že sme už spoločníkmi vo vašej spoločnosti, tak naše pôsobenie a teda aj jeho ukončenie bude stanovené v zmluve, ktorú spolu spíšeme pred začatím podnikania. 

Žijeme už prevažne v online a digitálnej dobe, preto našu spoluprácu nelimitujeme na vaše pôsobenie v Bratislave, dokonca si vieme predstaviť spoluprácu aj mimo územia Slovenska. Samozrejme, ovplivní to možnosti a pravidelnosť osobného kontaktu a tým pádom aj osobných konzultácií. Ostatné záležitosti našej spolupráce by však nemali byť nijak obmedzené. 

© Green Tree Group s.r.o. - Všetky práva vyhradené

Built with Mobirise site templates